Slovak for foreigners Pronunciation guide lessons 3 Soft consonants We pronounce Clike ts in bats, dz is like ds in rods, j is like y in yes. More examples: C noc, práca, cena, slováci Dz medzi, cudzí, prichádza J ja, Ján, moje, ahoj Č,š,ž and dž are like English chin, shin,vision and juice. Č čaká, reč, Angličan Š široký, špinavý, píšeš Ž žena, môžeš, žiletka Dž džús, džem, hádže Ď, ť and ň is fairly close in pronunciation to British English duty, tune, new. Ď ďakujem, maďarský Ť ťava, byť, mať, ťahať Ň ňou, sp... [celý článek]


1